KOMMER.

Send e-post til Mjosa@ffgroup.no for mer informasjon.

Junior er et tilbud for alle mellom 13 og 18 år. Treningen er tilpasset ungdommer og vi bruker litt ekstra god tid til å vise og forklare alle øvelser sånn at alle kan trene på en trygg og effektiv måte. Disse timene passer for alle uansett nivå og treningsbakgrunn.